Tillsammans Smedjebacken


Tillsammans Smedjebacken


När? Var?
Torsdagar 17,00 - 20,00

Smedjebackens Folkets Hus (Mat / festsalen)


Vad är då "Tillsammans Smedjebacken?Vi är ett nätverk som hobbar för att öka sammanhållningen mellan Smedjebacksbor.
Vi jobbar även för att öka tryggheten i Smedjebacken för oss alla som bor här, oavsett religion,
könstillhörighet, sexualitet, hudfärg eller annat som splitrande
krafter använder för att slå kilar mellan människor i Smedjebacken.
Vi anser att alla har rätt att vara den man är och känna sig trygg i Smedjebacken.


Tillsammans Smedjebacken


Vad gör vi då alla dessa gånger vi träffas?Vi träffas och umgås, pratar om allt mellan himmel och jord, hjälper barn med läxor.
Smörgås och saft är gratis för barnen, för de vuxna finns kaffe och the mot självkostnadspris.
Fikabröd mottages varmt