Kommande Filmer

För mer info om filmerna
klicka på respektive namn
eller respektive bild


Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15- årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år.

Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio.

Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.

Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11- årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.


Söndag 27 Maj 19'00 110kr
Han Solo: A Star Wars Story