Folkan Smébacken


Ordförande har ordet:

Arbetarrörelsen byggde Folkets Hus under en tid då arbetsgivare fortfarande kunde säga nej till organiserade sammankomster.

Samlingsplats
Idag har Folkets Hus en tradition att bevara, som samlingsplats, och är öppet för att alla ska ha tillgång till kultur, möten och upplevelser.

Utbud
Därför sänder vi inte bara kommersiella filmer utan även film för en lite smalare publik genom Bio Kontrast, Film för alla och Filmstudion.

Den digitala revolutionen har gett oss möjlighet att, i realtid, sända opera från scener runt om i världen. Vi har för avsikt att även kunna sända konserter och sportsändningar men där är kostnaderna, än så länge, för höga.

Smedjebackens stolthet, teatergänget och produktionsbolaget Skuggsidan har i flera månader repeterat i våra lokaler och följer i år upp succén Twist med ännu en egen produktion som de kallar Blod, som kommer att visas i början av oktober.

Alla våra lokaler är möjliga att hyra för konferens, fest, dans eller andra evenemang till rimliga priser.

Vi upplåter idag våra lokaler åt andra organisationer med demokratiska traditioner till att bedriva t ex läxhjälp åt behövande och möten om mänskliga fri- och rättigheter.

Ambitioner
En ambition hos Folkets Hus i Smedjebacken är att även kunna bli en samlingsplats för ungdomar och att vi ska ha ett fungerande ungdomscafé. Därför är vi intresserade av att få kontakt med musiker som kan tänka sig att öva i våra lokaler.

Bengt-Åke Hermansson
Styrelseordförande
Folkets Hus